Xuyên Qua Nhị Thứ Nguyên

Giới thiệu truyện:

Anh Vũ một tên trạch nam mồ côi cha mẹ may mắn có được hệ thống. Xuyên qua các thế giới anime. .... Các mỹ nữ ta tới đây!!!! (Ms tập viết mong mn thông cảm)

Danh sách chương: