Xuyên qua nữ phụ quật khởi - Thiển tử tiểu yêu 32 (dân quốc)

Đăng bởi: nguyetly_acc1

Cập nhật: 23-11-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hướng Thập Tam thừa nhận chính mình có điểm cặn bã, nhưng tuyệt không thừa nhận chính mình cặn bã. Bất kể là cặn bã còn chưa phải cặn bã, sau khi xuyên việt ? ? Đố kị mạo hòe người? ? ? Kia tinh tứ? ? Hướng Thập Tam phẫn nộ lật bàn, muốn cho tỷ đương nữ phụ? Ngay cả cửa sổ cũng không có! Vì vậy liền dẫn phát rồi một loạt ngươi cặn bã ta càng cặn bã, nhiều lần ai hơn cặn bã chuyện xưa đến. Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên, dân quốc cũ ảnh Tìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: Hướng Thập Tam ┃ vai phụ: chúng nam chủ cùng nữ phụ ┃ khác: ngược luyến tình thâm

Danh sách chương: