Xuyên qua tu chân giới kiếm linh

Giới thiệu truyện:

Văn án Lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống tới. Việt Tranh nộ. Vương Tiểu Kiếm: "Ta sợ cao QAQ " Nửa đêm tu hành Đích thời gian, bị làm cho tâm thần không yên. Việt Tranh: "Không được quấy!" Vương Tiểu Kiếm: "Ngáy ngủ cũng không phải ta nguyện ý QAQ " Nhìn hắn ở trên tường loạn đồ loạn bức tranh. Việt Tranh: "Ngươi ở đây bức tranh cái gì?" Vương Tiểu Kiếm: "Q tranh khắc bản rồi, ngươi xem, đây là Q hãy Đích ngươi nga." Một muốn một bả tuyệt thế danh kiếm Đích cao ngạo kiếm tu, lại chọn đến rồi một bả ngoại trừ dong dài ở ngoài không đúng tý nào Đích phá kiếm, buồn vui nảy ra Đích ngày triển khai...

Danh sách chương: