xuyên tới mạt thế lập hậu cung cùng hệ thống

Giới thiệu truyện:

truyện miêu tả từ nữ chính ở cổ đại , đầu thai đến hiện đại và xuyên đến mạt thế gặp được hệ thống , tung hoàn ở mạt thế . Gặp tang thi đe dọa - không sao nàng giải khẩu từng bộ phận của nó . Gặp thần thú - không sao nàng trựa tiếp ký khế ước . Gặp kẻ muốn sát nàng - chuyện nhỏ nàng cho kẻ đó chết không toàn thay . Gặp ............ nhưng kì kì sau ấy HỆ THỐNG mi lăng ra đây giải thích cho bổn cung tại sao 1,2,3,4.... đều bám theo nàng a nàng muốn trốn khỏi đám 'sói' này . AAAAAA..... CỨU CỨƯ . LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT THỂ LOẠI MẠT THẾ NÊN CÓ NHIỀU THỨ KHÔNG ĐƯỢC HAY MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHA . ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Danh sách chương: