[Yeoncy]-[Cover]- LEE TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ

Giới thiệu truyện:

Tên truyện : LEE TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ *Lưu ý : Đây là truyện cover, không phải của mình. Couple : Lee Nancy (Nancy Jewel Mcdonie) x Lee Yeonwoo (Lee Dabin) Tác giả : mooncaca Tiến độ bản chính : Đã hoàn Tiến độ bản cover : Gần hoàn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: