| yohan x eunsang | - "Phía ngoài ranh giới"

Giới thiệu truyện:

Anh là phi hành gia, một trong những người trực tiếp tham gia tìm hiểu thế giới rộng lớn trên cao hàng triệu kilomet của loài người. Vì người ấy, anh bằng lòng vượt khỏi ranh giới giữa vũ trụ vô tận, ranh giới từ thuở sơ khai đã được an bài.

Danh sách chương: