♦Yu Zeyu x Gou Mingrui♦ «Diamonds»

Giới thiệu truyện:

Đừng tin cái tên truyện... Nó là sản phẩm fail của con bạn và được tớ tận dụng. P/s: Chúc bạn yêu của tớ thi HSG Anh được lọt top nhé! Quà động viên này...

Danh sách chương: