[Yunikon team] INTERVIEW ROOM

Giới thiệu truyện:

Nơi phỏng vấn , hỏi ý kiến khách hàng và chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi mà khách hàng đưa ra, chúng tôi lắng nghe ý kiến của các bạn. Chúng tôi cải thiện cũng như biến khuyết điểm thành ưu điểm. Bạn không cần phải lo ngại mà hãy thẳng thắn. Để team trở nên hoàn thiện hơn. Chúng tôi luôn lắng nghe và sửa đổi từ các bạn. Đừng lo lắng các bạn có thể trực tiếp ý kiến thắc mắc ở đây.

Danh sách chương: