[ZillTel] _ Xa Vời

Giới thiệu truyện:

Nàng chưa từng là của ta, thật sự đã khác. Tất cả là tự ta tưởng, tự ta nhớ về hương sắc của quá khứ bạc màu...

Danh sách chương: