Tổng hợp truyện Danmei

#1x1#chủcông#cườngcường#danmei#hiệnđại#sinhtử#trongsinh#đammỹ

Đăng bởi: babyminhee

211362 - 7545 - 67

Tác giả: Duy Na Tư Editor: Bạch Quỷ Si Dương Thể loại: vườn trường ấm áp

Đăng bởi: babyminhee

56795 - 3645 - 11

Tác giả: Tiểu Mao Mao Thể loại: hiện đại hài ngọt văn nhất thụ nhất công.

Đăng bởi: babyminhee

25089 - 944 - 8

Nguyên tác: 指缝间的幸福 (Chỉ phùng gian đích hạnh phúc) Tác giả: Phong Quá Vô Ngân (风过无痕) Thể loại:

Đăng bởi: babyminhee

91718 - 3849 - 22

Au: Lam Nguyên Nhân vật: Bạch Phong vs Lam Vân Thể loại: Hiện đại cường công

Đăng bởi: babyminhee

2175020 - 92430 - 100

Tác giả: Oa Qua Oa Thể loại: Hiện đại ngọt sủng hường huệ tổng tài

Đăng bởi: Jenjen131

638163 - 27575 - 83

Tác giả: Thanh Chu Thể loại: hiện đại, trọng sinh, ấm áp văn, công sủng thụ, 1x1, HE Văn án: Thẩm Thanh

Đăng bởi: babyminhee

382044 - 21552 - 91

Tác giả: Ô Thất Thể loại: đam mỹ ngốc manh thụ x ôn nhu công … các

Đăng bởi: Kirigami_Akira

197024 - 4339 - 15

Đăng bởi: shinribi

25608 - 623 - 7

#đanmei#xuyên không #chủng điền #sinh tử

Đăng bởi: babyminhee

307137 - 17761 - 77

Tác giả: Tây Tây Đặc (西西特) Thể loại: đam mỹ cổ trang xuyên qua giang hồ NP

Đăng bởi: lactieuvu

180564 - 7485 - 16

THỂ LOẠI: Cổ trang 1x1 giang hồ HE NHÂN VẬT: Tà mị lãnh khốc công x Tuyệt

Đăng bởi: babyminhee

85819 - 2841 - 21

Tác giả: Nam Chi Thể loại: tương lai, quân đội, ABO(*), 1×1, ngụy huynh đệ, ôn nhu cường công x

Đăng bởi: babyminhee

560116 - 22881 - 83

Tác giả: Thanh Chu Thể loại: hiện đại trọng sinh ấm áp văn công sủng thụ

Đăng bởi: babyminhee

370713 - 13086 - 78

Tác giả: Thủy Phách Edit: Tiểu Mộc Tình trạng: hoàn Bản Edit:Hoàn Thể loại: hiện đại

Đăng bởi: babyminhee

127377 - 4911 - 83

Tác giả: Trần Tiểu Thái Thể Loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ

"THÚ" Y

Full

Đăng bởi: babyminhee

112240 - 4152 - 26

Tên truyện : “Thú” Y (bác sĩ ác như thú =]]) Tác giả: Hidden Thể loại: Hiện đại

Đăng bởi: babyminhee

138366 - 5661 - 24

Tác giả: Chu Tiểu Man Tình trạng bản gốc: hoàn Thể loại: hiện đại đô thị nhất thụ

Đăng bởi: babyminhee

88895 - 4083 - 11

Câu dẫn mỹ mông điếm trưởng Tác giả: Lăng Báo Tư Edit: Techan – Secretwind Thể loại: