Tổng hợp truyện Ddark

#askanddare#ddark#fnaf#kookga

Đăng bởi: marsofseri

4827 - 3 - 7

Đăng bởi: Daviddarkson

18342 - 1175 - 35

kaishin/kaiconan khỏi nói nhiều -_- m.n muốn biết vào truyện đọc. Nhớ ủng hộ Mik nha cảm ơn m.n nhiều . Mà

Đăng bởi: Daviddarkson

48 - 9 - 6

''Như ta đã từng yêu'' hay '' Like We used to love '' nói về chuyện tình dở khóc dở

Đăng bởi: marsofseri

446 - 0 - 1

001-002

Writing

Đăng bởi: marsofseri

117 - 0 - 1

003-004

Writing

Đăng bởi: marsofseri

81 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

69 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

709 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

130 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

248 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

179 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

119 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

419 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

269 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

89 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

249 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

210 - 0 - 1

Đăng bởi: marsofseri

382 - 0 - 1