Tổng hợp truyện Diabolik lovers thuy hoa sen

Đăng bởi: o_Sena_o

79709 - 2473 - 49

Name: Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire Author: Rika Age: Mọi lứa tuổi nếu biết đọc Summary:

Đăng bởi: -LoseHope-

7927 - 718 - 176

- 1/8/2017 | #220. - Đăng ảnh về Anime hoặc những thứ chuyển từ "gì đó" qua Anime. - Nguồn: Trên mạng.

Đăng bởi: Twoface_girl

53891 - 5310 - 200

Chào mừng mọi người đến với khu khố nhỏ nhắn vừa được hồi sinh này :"3 Các chap mới luôn chào

Đăng bởi: mizakikazui

1318 - 23 - 1

Văn án: Đây là một ôn nhu Trung Quốc muội tử tại một đám quỷ hút máu trung ngoan cường