Tổng hợp truyện Nguynngcgiahn9

Anti twice

Writing

Đăng bởi: BTS_Army_Blink

6201 - 355 - 17

trước hết cho em xưng hô là "mày, tao" vì em quen mất r :). tao là Thrice chính thống. chống chỉ

Đăng bởi: BTS_Army_Blink

1663 - 33 - 18

Khuyến cáo : ai yếu vía hay yếu tim không nên thử. Đọc thôi là được rồi.