Tổng hợp truyện Pninh

#convert#danmei#harrypotter#thậpniênnhấtmộnghệliệt

Đăng bởi: nangha1997

388 - 10 - 2

Link: www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1604641 Tác giả / Dịch giả: Độc Cô Khuynh Hạ Tình trạng sáng tác / dịch: hoàn các đoản thiên, oneshot

Đăng bởi: Samsammiyo

3539 - 117 - 10

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, trọng sinh, ngụy huynh đệ, hào

Đăng bởi: tamthapniennhat

1500 - 66 - 5

(Hình ảnh không mang tính chất minh họa) Thể loại : Đam mỹ, xuyên thư, NP,

Đăng bởi: nhatluyenthapnien

6747 - 139 - 16

Đơn giản の giới: Cẩu lương lui tới với các nhiệm vụ thế giới, chỉ vì hoàn thành hạng nhất

Đăng bởi: nangha1997

117 - 7 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2783745 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

108 - 9 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2770874 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: Jirnciv

27486 - 727 - 21

Tên Tác Phẩm: Tate no Yuusha no Nariagari; 盾の勇者の成り上がり (Tạm Dịch: Sự Trỗi Dậy của Thuẫn Dũng Sĩ) - Tên Tiếng

Đăng bởi: nangha1997

126 - 5 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2770499 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

72 - 1 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2792758 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: kirigayahayate

9732 - 409 - 153

Đăng tiếp phần 2 (từ chap 196) nha ae :) ======================== Iwatani Naofumi bị triệu hồi đến một thế giới khác cùng

Đăng bởi: nangha1997

100 - 2 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3066693 Tác giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

113 - 8 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3446938 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

41 - 5 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2774901 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

111 - 2 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3049195 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

55 - 1 - 2

Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2726027 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

370 - 4 - 2

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2800080 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: nangha1997

255 - 7 - 2

Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2769365 Dịch giả: độc cô khuynh hạ Tình trạng sáng tác: hoàn Tình trạng convert: hoàn

Đăng bởi: foreverkpop2003

44454 - 3268 - 36

Cái tên truyện đã nói lên tất cả. NIEL LÀ THỤ nha