Tổng hợp truyện Ptb

APTBG

Full

Đăng bởi: thuphuong_0612

1250 - 94 - 6

Tiểu hoàng đế Trí Nghiên từ nhỏ có một đối tượng thầm mến, đáng tiếc chỉ là thầm mến, hơn

Đăng bởi: alesha-hesi

22576 - 844 - 13

Hãy làm con người văn minh, đừng copy repost khi chưa được phép Tên cũ: Phù thủy Bạc - Mẹo Tên mới:

Đăng bởi: alesha-hesi

26142 - 915 - 12

Phù thuỷ, ma thuật, thuật phù thuỷ là gì, làm sao để trở thành phù thuỷ, học làm phù thuỷ

Đăng bởi: alesha-hesi

25020 - 957 - 20

Hãy làm con người văn minh, đừng copy repost khi chưa được phép ✡️🔯Tổng hợp các spell, nghi lễ, dược, bột.....🔯✡️ ✒️Biên

mptbtl1

Writing

Đăng bởi: shumshum

3265 - 3 - 5

Đăng bởi: HngChuNguynTh

538 - 24 - 7

vô đọc đi sẽ biết:)))) vote nhiều cho mị đi mà😭😭😭, mị sẽ cố gắng viết hay, đừng đọc chùa

Đăng bởi: _taetae_301_

68 - 8 - 2

Em sẽ nhường anh cho cô ấy

Đăng bởi: slightlyalcoholic97

22 - 5 - 5

Nhạt nhẽo ➗➖➗

1.ptbv

Writing

Đăng bởi: Phunghao2008

24 - 0 - 1

Đăng bởi: diep_khmt

72 - 0 - 1

vyptbb

Writing

Đăng bởi: VivianDoan7

5 - 0 - 1

29/05/2001 - 29/05/2016

PTBCTC2

Writing

Đăng bởi: nguyenan301

1291 - 1 - 4

PTBCTC1

Writing

Đăng bởi: nguyenan301

91 - 0 - 1

Đăng bởi: user13672822

55 - 12 - 5

SE ,OE,HE đầy đủ nha

giaiptb1

Writing

Đăng bởi: xsecretsx

46 - 0 - 1

giaiPTB1

Writing

Đăng bởi: luantieu

21 - 0 - 1

giaiptb2

Writing

Đăng bởi: xsecretsx

36 - 0 - 1

Đăng bởi: eraltiker

221 - 0 - 1