Tổng hợp truyện Reborn ta la tomie ta la tomie 2

Đăng bởi: JadeTomie

430 - 11 - 3

Ta tra nam thần ngàn vạn biến, nam thần đãi ta như sơ luyến Đây là một người tra Mary Sue

Đăng bởi: ThienMac

1542 - 24 - 2

Truyện tống mạn chủ gia giáo nam chính Reborn. Nữ 9 xuyên vào Timeo (quỷ Nhật Bản có khả

Đăng bởi: JadeTomie

169 - 6 - 2

Mạt thế có nguy hiểm, vào đời cần cẩn thận! Đây là nào đó nguyên bản tự cho là cuồng