Tổng hợp truyện Snsd

#jessica#snsd#taeny#taeyeon#tiffany#yoona#yoonsic#yulsic

Đăng bởi: YulsicYoong

49140 - 601 - 7

Đăng bởi: TaeNy_is_love

164827 - 7219 - 22

Đăng bởi: TeiGemini

122111 - 4050 - 12

Cover

Đăng bởi: wcbdivine_ss

43432 - 2089 - 5

- Cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ người khác ngoài bạn gái cậu là tôi . Hiểu

Đăng bởi: Easyhoon

52322 - 2417 - 34

Kim Taeyeon: 29 tuổi, CEO của LS - tập đoàn top 5 Châu Á, sở hữu bộ óc của một

Đăng bởi: guardcyrano

7830 - 411 - 2

Đăng bởi: YulsicYoong

33730 - 115 - 7

Đăng bởi: s942007

41968 - 373 - 35

Đăng bởi: CrazyHeo227

64830 - 844 - 21

Trong tình yêu không phải mọi thứ đều dễ dàng để thực hiện.Đến với nhau là một chuyện nhưng yêu

Đăng bởi: YulsicYoong

26519 - 154 - 4

Đăng bởi: JungYukiTaeNy

264690 - 14172 - 44

Vẫn là TaeNy của lòng em Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có

Đăng bởi: TaeNy_is_love

455755 - 15148 - 31

Believe in TaeNy <3

Đăng bởi: Kim-I-Yoong808

6082 - 433 - 17

😇 Fic này mk viết dành cho những ngừi yiu mến SNSD và S♡NE. Không dành cho những Anti SNSD

Đăng bởi: s942007

1132 - 43 - 2

Đăng bởi: YulsicYoong

24552 - 119 - 9

Đăng bởi: Butt007

56119 - 1115 - 3

Hãy ôm Tiffany như chưa từng được ôm Tae nhé !~

Đăng bởi: YulsicYoong

14798 - 119 - 3