Tổng hợp truyện Snsd

#jessica#snsd#taeny#taeyeon#tiffany#yoona#yoonsic#yulsic

Đăng bởi: YulsicYoong

52420 - 679 - 7

Đăng bởi: TeiGemini

138392 - 4538 - 12

Cover

Đăng bởi: TaeNy_is_love

177770 - 7708 - 22

Đăng bởi: wcbdivine_ss

47254 - 2248 - 5

- Cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ người khác ngoài bạn gái cậu là tôi . Hiểu

Đăng bởi: YulsicYoong

15419 - 132 - 3

Đăng bởi: YulsicYoong

28563 - 228 - 4

cre:soshivn

Đăng bởi: guardcyrano

8473 - 443 - 2

Đăng bởi: YulsicYoong

27445 - 160 - 4

Đăng bởi: YulsicYoong

34359 - 116 - 7

Đăng bởi: s942007

43434 - 374 - 35

Đăng bởi: TaeNy_is_love

482385 - 16231 - 31

Believe in TaeNy <3

Đăng bởi: YulsicYoong

24906 - 124 - 9

Đăng bởi: YulsicYoong

14775 - 37 - 4

Cre:soshivn

Đăng bởi: JungYukiTaeNy

309607 - 15845 - 44

Vẫn là TaeNy của lòng em Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có

Đăng bởi: huongngoc_2410

1754 - 112 - 24

Hé lô :)) Cuốn chuyện này sẽ cung cấp những thông tin của SNSD nên bạn nào là SONE thì

Đăng bởi: s942007

1309 - 53 - 2

Đăng bởi: meowchanne

7059 - 371 - 6

"Có thể là sẽ không cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng đã cùng nhau đi từng bước đầu tiên