Tổng hợp truyện Snsd

#jessica#snsd#taeny#taeyeon#tiffany#yoona#yoonsic#yulsic

Đăng bởi: YulsicYoong

52896 - 697 - 7

Đăng bởi: TeiGemini

141436 - 4613 - 12

Cover

Đăng bởi: TaeNy_is_love

180092 - 7779 - 22

Đăng bởi: blue_eyes1327

207463 - 7933 - 30

Nếu không thể tìm đường đến trái tim của người khác thì hãy dùng chính trái tim mình để cảm

Đăng bởi: YulsicYoong

15591 - 135 - 3

Đăng bởi: YulsicYoong

34465 - 117 - 7

Đăng bởi: guardcyrano

8607 - 450 - 2

Đăng bởi: s942007

43793 - 374 - 35

Đăng bởi: YulsicYoong

27553 - 167 - 4

Đăng bởi: YulsicYoong

28843 - 229 - 4

cre:soshivn

Đăng bởi: wcbdivine_ss

47679 - 2263 - 5

- Cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ người khác ngoài bạn gái cậu là tôi . Hiểu

Đăng bởi: TaeNy_is_love

490268 - 16417 - 31

Believe in TaeNy <3

Đăng bởi: Butt007

61420 - 1231 - 3

Hãy ôm Tiffany như chưa từng được ôm Tae nhé !~

Đăng bởi: s942007

1348 - 55 - 2

Đăng bởi: JungYukiTaeNy

321570 - 16574 - 44

Vẫn là TaeNy của lòng em Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có

Đăng bởi: s942007

12111 - 293 - 19

Đăng bởi: leerin0317

14851 - 403 - 4