Tổng hợp truyện Text

#bts#instagram#jungkook#taehyung#taekook#text#textfic#vkook

Đăng bởi: mie3108

111316 - 8297 - 42

《 Mie 》

Text BTS

Full

Đăng bởi: -yunkixdu

122612 - 9277 - 95

hãy để trí tưởng tượng của chúng ta cùng bay xa :> Đú | -yunkixdu

Đăng bởi: -taeroe

92053 - 7645 - 13

truyện viết dưới dạng text, chat ở instagram và messenger.

Đăng bởi: _yincute_

108845 - 9777 - 73

_text fic đầu _đã hoàn

Đăng bởi: kalyn_ie

155577 - 20501 - 53

"Trái tim anh chuyển từ đỏ sang tím chỉ vì em" . "Là vì hơn cả một từ yêu" . "Anh thương em" . 《 written

BTS | TEXT

Writing

Đăng bởi: minnigga

79531 - 7778 - 30

「Send」 「Seen」 「Reply」 「One-shot;Text」 ©_trashmooooo_ [One-shot;Text] ©Sugar_To_My_Coffee [Text] ©hellchyeahZL [One-shot] trans by minnigga • bản dịch đã có sự cho phép của author. vui lòng không mang

Trả text

Writing

Đăng bởi: Devil_Than

234 - 30 - 9

* khụ khụ * như tiêu đề

Đăng bởi: w_jjang

49241 - 4489 - 59

Những series gạ trai không hồi kết của Jungkookie ~ :3 --- Start: 9/11/2018

Đăng bởi: MyPies_

148106 - 15261 - 51

' chia tay rồi gặp lại người yêu cũ, mà yêu lại nghe có khó quá không ? '

bts ❣ text

Writing

Đăng bởi: dzydri3012

8055 - 1264 - 74

text đơn giản chỉ là text

Đăng bởi: dumiym

112763 - 17141 - 34

chú ơi

TRẢ TEXT

Writing

Đăng bởi: -Kang_Yi-

130 - 7 - 3

đơn giản là trả text

Đăng bởi: -purplegoat

158746 - 19303 - 41

ineedtext 2 seasons. @ppg

Đăng bởi: LiA_BTS

294381 - 38412 - 78

HOÀN [ lower case ] #6 ngẫu nhiên #28 vkook #2 vmin vkook | text | hey boy! « khi có một anh

Đăng bởi: Lee_2407

70386 - 8554 - 88

tên ở trên, nội dung thì hãy đọc :> lower case nhé các bae ~ bìa truyện edit bởi tớ highest rank #textfic top

Đăng bởi: Jeon_banana

48784 - 9431 - 24

nếu bạn cho rằng chia tay sẽ thành người lạ, thì bạn sai rồi :) tục bỏ mẹ :) hãy cân

Đăng bởi: rin_kwak

19990 - 3293 - 45

author : rin có nội dung tục ai không thích mời click back Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có

Đăng bởi: _anxxister

62570 - 7989 - 16

" em gì ơi, cho anh hỏi đường vào trái tim em đi đường nào?" " quay xe anh ơi, ngõ