Tổng hợp truyện Tien

#1x1#danmei#hiệnđại#langman#ngontinh#tien#xuyênkhông#đammỹ

Tru Tien

Full

Đăng bởi: haijan12

72389 - 202 - 5

Đăng bởi: pykarai

328934 - 1511 - 24

Thiếu niên Dư Tắc Thành nhờ vào nỗ lực và may mắn. chen chân vào được thế giới tu tiên

Đăng bởi: pykarai

556872 - 2532 - 12

Ở kiếp này hắn mang trong người pháp quyết vô thượng trong nội tâm còn có rất nhiều

Đăng bởi: pykarai

2324363 - 9542 - 41

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào

Đăng bởi: pykarai

2501785 - 9036 - 26

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng

Đăng bởi: pykarai

123254 - 606 - 15

Tiên Ngục! Một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình.

Đăng bởi: thuytiensuty

74025 - 874 - 18

Tiên giới dưới, có cửu thiên đại thế giới, thượng ba nghìn, trung ba nghìn, hạ ba nghìn, vô số

Đăng bởi: Ginn239

28608 - 113 - 58

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú,

Đăng bởi: tieudaotien

11413 - 73 - 10

Thân thể thành tiên vĩnh sinh bất tử một cái hèn mọn sinh mệnh ở thông hướng trường

Đăng bởi: Anrea96

9651 - 70 - 4

Văn án : Nữ hộ sĩ Tưởng Tiểu Miêu treo may mắn xuyên qua vi một mai năm tuổi

Đăng bởi: pykarai

7717 - 35 - 6

Nhân vật chính tên là Sở Dịch một văn nhược thư sinh mồ côi cha nhà nghèo

Đăng bởi: Anrea96

45628 - 337 - 11

Văn án : Kiếp trước bị đích mẫu âm mưu hại chết thứ nữ Nguyễn Nguyên San ngoài ý muốn

Đăng bởi: chochanghary

9137 - 37 - 3

Đã cập nhật chương 299. Quyển 3 tiếp tục từ chương 201-300 nhé mn. Xong Quyển 1 (Chương 1-100) Xong Quyển 2 (Chương

Đăng bởi: Anrea96

6946 - 61 - 7

Văn án : Xuyên qua lại thấy xuyên qua trọng sinh lại thấy trọng sinh. Đây là

Tru Tiên

Writing

Đăng bởi: soihoangvb

37739 - 409 - 200

chắc k cần tả thêm . nhưng thấy người đăng trước gộp 50 chương một , lúc load bằng ddiejn

Đăng bởi: Restart_life91

198879 - 316 - 104