Tổng hợp truyện Vmin

#allmin#bts#hopemin#jimin#kookmin#taehyung#taemin#vmin

Đăng bởi: Couple95

36314 - 4211 - 16

Ngoài lạnh trong nóng ●︿●

Đăng bởi: blueskypjm

161678 - 22221 - 23

Bạn đã bao giờ nghe dịch vụ đánh ghen chưa? Haha nếu tò mò thì hãy đến đây hiuhiu. Park

Đăng bởi: jmkth95

112898 - 17387 - 46

- thằng ranh con! mày liệu hồn!!! @jmkth95 ---- •đây là fic sinh tử văn •không chuyển ver, mang ra ngoài wattpad.

Đăng bởi: jmkth95

138180 - 18363 - 44

Là thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay

Đăng bởi: blueskypjm

242150 - 20524 - 26

Cái Fic đầu tiên của Băng ngọt từ đầu đến cuối... P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì

Đăng bởi: blueskypjm

128925 - 14376 - 40

Anh yêu em. Yêu bằng bất cứ thứ gì mà anh có. Một lòng đánh đổi, một mực cho đi.

Đăng bởi: blueskypjm

228379 - 19739 - 29

Những thứ cho đi chưa chắc là không lấy lại. Không ai cho không ai thứ gì. Mọi thứ ta nhận

Đăng bởi: blueskypjm

49795 - 9294 - 20

Một người chạy... Một người đuổi... Người nào mất sức trước, người đó thua :)) P/s: Không mang ra ngoài hay

Đăng bởi: blueskypjm

189736 - 22412 - 48

Khi đọc Fic này, mong rằng mọi người ở trạng thái bình tĩnh kẻo bị Băng làm cho loạn não

Đăng bởi: cukcumber

54000 - 4015 - 28

Nhạt nhẽo chấm hết.

Đăng bởi: blueskypjm

38269 - 6708 - 11

Dự kiến vừa hài vừa ngọt. p/s: Không chuyển ver hay mang ra ngoài nhé. _____ ✔️ Đã Hoàn ✖️ Tạm ngừng Còn lại

Đăng bởi: vante_jm95

77812 - 7704 - 107

Đôi lời edit: Fic này theo như cảm nhận của tác giả là tớ thì càng về sau sẽ hay

Đăng bởi: Pom_1306

17656 - 987 - 8

"Đam mỹ...Hường" Một mẫu truyện nhỏ của VMIN?? Au Pom?

Đăng bởi: pjmcheese

277776 - 26762 - 181

Vmin // INSTAGRAM /

Đăng bởi: parkminji151

35488 - 2424 - 95

Truyện này em lm couple VMin, đây là lần đầu em viết nên có nhiều chỗ chắc vẫn chưa hay

Đăng bởi: nn_jiminee

92744 - 6858 - 11

Author: nn_jiminee Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau không thuộc về người viết. Pairings: VMin Rating: K Status: Hoàn

Đăng bởi: Couple95

6068 - 743 - 18

.......

Đăng bởi: Seater_dg

971 - 119 - 2

Ai đi thanh trừng đều giết lẫn nhau, Kim Taehyung cũng đã định như thế nhưng rồi một thoáng nhận