Tổng hợp truyện Yulsic

#jessica#snsd#taeny#yoonhyun#yoonsic#yoonyul#yulsic#yulti

Đăng bởi: kasumi_yulsic94

407021 - 5490 - 40

Đăng bởi: kasumi_yulsic94

50484 - 968 - 6

Đăng bởi: YulsicYoong

53609 - 714 - 7

Đăng bởi: KwonKin

317541 - 2687 - 33

Đăng bởi: yulsicf

34049 - 1421 - 14

Một lần bị bệnh không thể đi thi được cô gái đã phải vào học ở một trường khá đặc

Đăng bởi: kasumi_yulsic94

146314 - 2139 - 28

Đăng bởi: MN_YulSic

113961 - 1100 - 18

Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Đăng bởi: MN_YulSic

136845 - 2120 - 28

Một mối tình tay ba vận động xoay tròn. Đâu là đích?.

Đăng bởi: nAmOm_yulsic

84607 - 1676 - 12

Sẽ ra sao nếu 1 con sói lạc giữa 1 bầy dơi ???

Đăng bởi: nAmOm_yulsic

185874 - 4286 - 24

Chỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu Yul

Đăng bởi: codeXdriver

116510 - 1526 - 7

YulSic

Đăng bởi: NguCaCan

27139 - 596 - 6

YulSic forever never change!! Họ mãi mãi là của nhau ~ Yuri love Sica ~ Sica love Yuri...

Đăng bởi: An_Sootuff

31988 - 485 - 11

Đăng bởi: kasumi_yulsic94

39012 - 322 - 5