Truyện của --Laurel--Forest--

Đăng bởi: --Laurel--Forest--

11 - 7 - 1

Người ấy cho tôi hơi thở bình yên. Người ấy cho tôi bờ vai ấm áp. Người ấy vì tôi mà đánh

Đăng bởi: --Laurel--Forest--

1902 - 164 - 15

Chỉ vì nàng là công chúa. Mỗi khi nước mắt nàng rơi là lại có một linh hồn vô tội phải