Truyện của --Mono--

Đăng bởi: --Mono--

327 - 115 - 8

do you like art; i don't like i love it if possible "o segredo é secreto"

Đăng bởi: --Mono--

444 - 146 - 7

"Kích hoạt hệ thống tìm hiểu lịch sử" ... 1s... 2s... 99s "Phiên bản thử nghiệm gặp vấn đề" ... 1m... 2m... 99m "Nếu

Đăng bởi: --Mono--

539 - 124 - 9

chúng tôi đã từng có ý nguyện chết đi... ... để rồi giờ đây sống lại lần nữa ... mang cái tôi của

Đăng bởi: --Mono--

45 - 10 - 1

Bạn có bao giờ nghĩ những vật vô trí vô giác xung quanh mình cũng có ý thức không? Đừng vô

Đăng bởi: --Mono--

682 - 128 - 6

Tình bạn là gì chứ ? Đôi lúc bao trùm trong nó là sự giả dối ... bởi có những

Đăng bởi: --Mono--

2066 - 310 - 17

các thể loại ảnh lượm nhặt đừng để cái tên fic đánh lừa :>

Đăng bởi: --Mono--

15 - 8 - 2

Chỉ đứt... tình tan Sợi chỉ đỏ rối bời khiến tâm can quằn quại Hóa ra đây chỉ là một mối duyên