Truyện của --Srin

Đăng bởi: --Srin

637 - 46 - 1

Nghe nói cô ta là Lasmia cuối cùng?? Phải... Nhưng cô ta là một ô uế của giống loài đấy. Một

Đăng bởi: --Srin

108 - 29 - 2

Đã từng là một con nhóc vô gia cư, đã từng là người chỉ ăn trộm thức ăn. Nhưng rồi từ