Truyện của -Cry-2005

Đăng bởi: -Cry-2005

3427 - 459 - 20

Reverse tội danh màn đêm... Tội đồ ngươi là ai? Đừng có trốn cái thứ "từ bỏ" trong ngươi... Ngươi "mệt" mà đúng