Truyện của -Cry-2005

Đăng bởi: -Cry-2005

5429 - 666 - 29

Reverse tội danh màn đêm... Tội đồ ngươi là ai? Đừng có trốn cái thứ "từ bỏ" trong ngươi... Ngươi "mệt" mà đúng

Đăng bởi: -Cry-2005

13 - 5 - 1

Một sinh mệnh cáo nhỏ nhoi yêu lấy con người. Hóa thân con người ngay khi tu luyện chưa đủ,