Truyện của -GalaticDreamer

Đăng bởi: -GalaticDreamer

812 - 121 - 6

Văn án: Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình dị giới đại lục cẩu huyết? Còn là vai nam phụ sớm

Đăng bởi: -GalaticDreamer

65934 - 6168 - 43

Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện