Truyện của -GalaticDreamer

Đăng bởi: -GalaticDreamer

48661 - 4442 - 36

Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện

Đăng bởi: -GalaticDreamer

710 - 91 - 10

Văn án: Nè nè! . Bạn đã nghe gì về ứng dụng Boyfriend Story chưa? . Cái ứng dụng tạo bạn trai ảo

Đăng bởi: -GalaticDreamer

340 - 55 - 5

Văn án: Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình dị giới đại lục cẩu huyết? Còn là vai nam phụ sớm