Truyện của -GalaticDreamer

Đăng bởi: -GalaticDreamer

20036 - 1702 - 22

Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện