Truyện của -Lazy_Neko-

Đăng bởi: -Lazy_Neko-

403 - 65 - 5

UvU coi chừng mù nha

Cryptic

Writing

Đăng bởi: -Lazy_Neko-

902 - 177 - 12

Nó đang nhìn mày từ trong bóng tối đấy.