Truyện của -Ooyu-

Đăng bởi: -Ooyu-

1202 - 249 - 10

" Nàng biết không chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi cả nhưng nếu nàng tin vào nó đến

Đăng bởi: -Ooyu-

41616 - 2425 - 32

[ Đang edit - cập nhật lần đầu năm 2016 ] Tại một hành tinh tên Wonder Planet, mọi người trong