Truyện của -Umichan-

Đăng bởi: -Umichan-

89 - 86 - 2

Chỉ là vẽ lại mấy bé Oc mà toii lỡ tay xóa :>, ghi lại thông tin, chỉnh sửa mấy

Đăng bởi: -Umichan-

6910 - 2748 - 29

Ảnh bìa toii vẽ đó... Inking nên fail nhiều chỗ...... (ˉ(∞)ˉ).... ( xấu vãi lone ) ổ rác tiến hóa