Truyện của -Umichan-

Đăng bởi: -Umichan-

10791 - 6531 - 40

/////°°° a little some trash was created by me , welcome to read it °°° //////

Ngẫu hứng

Writing

Đăng bởi: -Umichan-

60 - 182 - 2

Chỉ là viết theo tâm trạng Tôi ngu Văn đừng ném đá ;;;;

Đăng bởi: -Umichan-

269 - 324 - 3

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Art, comics and my home Welcome Please support me !

Event

Writing

Đăng bởi: -Umichan-

178 - 53 - 2

EVENT LOL :')