Truyện của -_Bloodless_-

Đăng bởi: -_Bloodless_-

671 - 75 - 6

Đọc thì biết Truyện mang tính chất chống trôi

Đăng bởi: -_Bloodless_-

2650 - 266 - 18

Ai cận đừng vô, cận nặng thêm đấy!!! Hại mắt lắm!!!!

[Event] 200FL

Writing

Đăng bởi: -_Bloodless_-

124 - 26 - 2

Đừng để ý cái bìa

Đăng bởi: -_Bloodless_-

523 - 111 - 12

Tao hack rồi, éo còn nói được đâu :)))

Đăng bởi: -_Bloodless_-

26813 - 1283 - 26

Drop do có yếu tố Sue

Đăng bởi: -_Bloodless_-

59 - 15 - 2

Truyện mang tính chất đảo ngược giới tính COC, có lúc hơi tục, bậy bạ Cũng là giới thiệu về COC

Đăng bởi: -_Bloodless_-

182 - 24 - 2

Đây là truyện để thay thế cho truyện family cũ vì tôi thấy nó có yếu tố may sue Vẫn là

Đăng bởi: -_Bloodless_-

65 - 18 - 1

Như fic family mới Bộ cũ drop Đừng nói gì với Au hết