Truyện của -_Bloodless_-

Đăng bởi: -_Bloodless_-

173 - 38 - 3

Giới thiệu: Vài trang nhật kí nhảm sịt về cái gr do vợ mị làm boss cùng vài con cú

Đăng bởi: -_Bloodless_-

608 - 80 - 2

Như fic family mới Bộ cũ drop Đừng nói gì với Au hết

Đăng bởi: -_Bloodless_-

33 - 8 - 1

T or D, vậy thui

Đăng bởi: -_Bloodless_-

57 - 9 - 1

Kỉ niệm 400 fl :))

Đăng bởi: -_Bloodless_-

399 - 43 - 2

Đây là truyện để thay thế cho truyện family cũ vì tôi thấy nó có yếu tố may sue Vẫn là

Đăng bởi: -_Bloodless_-

131 - 29 - 1

Truyện viết tặng mấy đứa bạn khốn nạn trên Facebook '-')

Đăng bởi: -_Bloodless_-

66 - 35 - 5

Nothing special Just chỗ chửi tục

Đăng bởi: -_Bloodless_-

147 - 32 - 2

Truyện mang tính chất đảo ngược giới tính COC, có lúc hơi tục, bậy bạ Cũng là giới thiệu về COC

Đăng bởi: -_Bloodless_-

231 - 32 - 2

Nghiện Baldi Basic + Điên + Máu chó + Chất hút muối + nước lọc + cức = cái fic