Truyện của -_CattyMusic_-

Ask Or Dare

Writing

Đăng bởi: -_CattyMusic_-

37 - 14 - 3

Cứ vào và đặt đê...... mà Ask one and Dare one nhé chứ đừng có một cái mà gộp cả

Đăng bởi: -_CattyMusic_-

27 - 8 - 2

Năm 2034...... phải..... chính cái ngày " Thứ Sáu Đen Tối"...... nó đã khiến cho Trái Đất bị một thiên