Truyện của -_SeaLight_-

Đăng bởi: -_SeaLight_-

99 - 23 - 3

12 con người sẽ cùng tham gia một trò chơi mang tên Pacific Game- một trò chơi mang tính nhân

Đăng bởi: -_SeaLight_-

7 - 3 - 1

Như tiêu đề thoi các bạn :v

Trả Test

Writing

Đăng bởi: -_SeaLight_-

135 - 20 - 7

Chỉ là trả test :3

Đăng bởi: -_SeaLight_-

2931 - 340 - 19

12 con người với 12 cá tính khác biệt cùng làm việc một nhà hàng mang tên Lives With Dream.

Đăng bởi: -_SeaLight_-

23 - 6 - 1

Một học sinh Trung Học Phổ Thông sau khi trượt Đại Học đã bị chấn động tâm lí nặng nề....