Truyện của -cmbyn

Đăng bởi: -cmbyn

136 - 22 - 4

ánh sáng chói lọi sâu trong đáy mắt em.

Đăng bởi: -cmbyn

35 - 7 - 2

giờ thì ta chết đi cho rồi, trên cao bầu trời kia như sập tối nơi ta được nghỉ ngơi, vui

Đăng bởi: -cmbyn

72 - 10 - 3

những mảnh hồn.

Đăng bởi: -cmbyn

517 - 62 - 3

những đoạn hội thoại thô thiển của thanh niên đá bóng tên vũ văn thanh và đỗ duy mạnh.

Đăng bởi: -cmbyn

972 - 113 - 6

- drabbles - oneshot

Đăng bởi: -cmbyn

2291 - 161 - 10

me rendre fou - drive me crazy.

Đăng bởi: -cmbyn

301 - 29 - 3

ngày những thương bỏ lại, mình xa nhau. series oneshot mà mình cũng chẳng biết khi nào viết xong.