Truyện của -ddaullinh

Đăng bởi: -ddaullinh

4400 - 269 - 8

Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta? ______ Ngày xửa ngày xưa, Có một nàng công chúa

Đăng bởi: -ddaullinh

61 - 11 - 2

"Kẽo cà kẽo kẹt, động vào vợ tao, tao khoét mắt ra." @-ddaullinh