Truyện của -ddaullinh

Đăng bởi: -ddaullinh

1657 - 92 - 7

Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta ______ Ngày xửa ngày xưa, Có một nàng công chúa