Truyện của -jeicee

Đăng bởi: -jeicee

4286 - 500 - 12

Always to you with love _by jeicee cover by pinterest

Đăng bởi: -jeicee

410 - 51 - 3

Title: Đợi tình anh Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: YoonJin [Min Yoongi & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Sad, bad, angst Rating: [G] Status: Completed. Summary:

Đăng bởi: -jeicee

13174 - 2217 - 42

Title: Someone likes you Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: YoonJin [Min Yoongi x Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Text, soft, drabbles, fluff Rating:

Đăng bởi: -jeicee

1765 - 204 - 6

Title: You are my sunshine Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: KookJin [Jeon Jungkook & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Sad, bad, angst Rating:

Đăng bởi: -jeicee

1769 - 364 - 15

Title: Rumors Author: jeicee Cover: pinterest Pairing: HopeJin [Jung Hoseok x Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Text, soft, drabbles, fluff Rating: [G] Status: On-going Summary: Tin

Đăng bởi: -jeicee

108 - 20 - 1

Viết về một ngày thu Hà thành đẹp đẽ như mơ.

Đăng bởi: -jeicee

366 - 101 - 9

Anh ơi ước đi, em cho anh một ngày sao băng rơi đầy trời. note: . drabbles . soft, sweet . món quà dành

Đăng bởi: -jeicee

12836 - 2219 - 50

[completed] someone will love you, let me go. !!! lowercase !!! fic được viết khi tâm trạng bất ổn, chỉ để giải toả

Đăng bởi: -jeicee

197 - 38 - 4

chàng jawline yêu cậu má lúm. anh nhạc sĩ thích kẻ ngốc mơ màng.

Đăng bởi: -jeicee

1414 - 195 - 5

Title: time Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: YoonJin [Min Yoongi & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Soft, fluff, sap, waff Rating: [G] Status: On-going Summary: