Truyện của -jeicee

Đăng bởi: -jeicee

16926 - 2701 - 42

Title: Someone likes you Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: YoonJin [Min Yoongi x Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Text, soft, drabbles, fluff Rating:

Đăng bởi: -jeicee

2239 - 231 - 6

Title: You are my sunshine Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: KookJin [Jeon Jungkook & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Sad, bad, angst Rating:

Đăng bởi: -jeicee

2568 - 466 - 15

Title: Rumors Author: jeicee Cover: pinterest Pairing: HopeJin [Jung Hoseok x Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Text, soft, drabbles, fluff Rating: [G] Status: On-going Summary: Tin

Đăng bởi: -jeicee

134 - 21 - 1

Viết về một ngày thu Hà thành đẹp đẽ như mơ.

Đăng bởi: -jeicee

1569 - 202 - 5

Title: time Author: jeicee Cover: jeicee Pairing: YoonJin [Min Yoongi & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Soft, fluff, sap, waff Rating: [G] Status: On-going Summary:

Đăng bởi: -jeicee

2370 - 282 - 7

Title: listen to flowers Author: jeicee Cover: pinterest Pairing: YoonJin [Min Yoongi & Kim Seokjin] Fandom: Bangtan Boys [BTS] Category: Sad, bad, angst Rating: [G] Status:

Đăng bởi: -jeicee

85 - 24 - 1

Sắc tím tử đinh hương, ảm đạm đến điêu tàn.

Đăng bởi: -jeicee

5018 - 564 - 12

Always to you with love _by jeicee cover by pinterest

Đăng bởi: -jeicee

524 - 53 - 7

Một số điều vụn vặt về tôi và xung quanh cuộc sống của tôi. _by jeicee cover: Pinterest

Đăng bởi: -jeicee

637 - 124 - 10

Anh ơi ước đi, em cho anh một ngày sao băng rơi đầy trời. note: . drabbles . soft, sweet . món quà dành