Truyện của -sohi_

Đăng bởi: -sohi_

1929 - 308 - 13

━ hạnh phúc đáng giá bao nhiêu? bán cho tôi nhiều một chút ©《-sohi_》[√]

Đăng bởi: -sohi_

148 - 95 - 12

━ không còn những tháng ngày tiểu thư và quản gia nữa. chỉ còn lại dăm ba năm tháng bên

Đăng bởi: -sohi_

1912 - 310 - 13

━ người ta mượn rượu để tỏ tình ━ còn tôi mượn thơ để tỏ lòng ©《-sohi_》

Đăng bởi: -sohi_

218 - 38 - 4

━ người yêu tôi à... đây ━ anh là anh, em là em. mãi mãi sẽ không trở thành chúng ta ©《-sohi_》[√]