Truyện của 0933475009vy

Đăng bởi: 0933475009vy

2626 - 305 - 14

Mới đầu không định viết nhưng Best với Kris ngoài đời tình quá nên lên luôn thuyền này. Tôi sẽ

Đăng bởi: 0933475009vy

3421 - 170 - 7

Chỉ viết những thính nhỏ và tôi vô tình tưởng tượng ra

Đăng bởi: 0933475009vy

109747 - 4701 - 55

Khi kết thúc tập 14 các bạn nuối tiếc vì họ chia tay. Nên tôi sẽ viết tiếp câu truyện