Truyện của 0933475009vy

Đăng bởi: 0933475009vy

1219 - 115 - 7

Chỉ viết những thính nhỏ và tôi vô tình tưởng tượng ra

Đăng bởi: 0933475009vy

91787 - 4235 - 54

Khi kết thúc tập 14 các bạn nuối tiếc vì họ chia tay. Nên tôi sẽ viết tiếp câu truyện

Đăng bởi: 0933475009vy

509 - 48 - 3

Mới đầu không định viết nhưng Best với Kris ngoài đời tình quá nên lên luôn thuyền này. Tôi sẽ