Truyện của ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

326 - 52 - 9

mấy cái truyện đọc thấy sợ sợ trên reddit, tớ dịch và ném hết vào đây. tất cả câu chuyện đều

Đăng bởi: ANDROPHILIA

27 - 8 - 2

nỗi buồn len lỏi như thứ bệnh dịch ở trong tim. 2019 | ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

48 - 15 - 2

nhồi vào trong sự trống rỗng một cái gì đó tốt đẹp hơn. 2019 | ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

15 - 6 - 1

có cái gì đó sống trong màn đêm. 2019 | ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

293 - 70 - 7

ở đằng xa, không có gì cả. 2019 | ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

42 - 10 - 2

gay prose for the gay souls. 2019 | ANDROPHILIA

!!!

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

217 - 84 - 17

đây là một quyển nháp.

Đăng bởi: ANDROPHILIA

53 - 16 - 2

carefree is the light. 2019 | ANDROPHILIA