Truyện của AOV_Zephys

Đăng bởi: AOV_Zephys

4993 - 489 - 26

Đọc đi ~ :) ___________________________

Đăng bởi: AOV_Zephys

75 - 30 - 3

Tên truyện: Bạc tình Thể loại: Ngôn, Ngược. Nhân vật: Nakroth (giám đốc), Butterfly (Thư kí), Quilen (giám đốc),.... Bìa truyện: Lượm _________________ Truyện này