Truyện của Abcnaruto

Đăng bởi: Abcnaruto

2983 - 499 - 17

Ai fan Hi Trừng chắc cx biết đã có 1 video tên như thế trên youtube rồi. mình thấy nội

Đăng bởi: Abcnaruto

2700 - 518 - 19

Ngược, đây là lần đầu ta làm ngược. Nội dung là ngược A Trừng, lúc sau sẽ làm Hi Thần

Đăng bởi: Abcnaruto

2910 - 358 - 7

Đơn giản như tiêu đề