Truyện của Abcnaruto

Đăng bởi: Abcnaruto

54510 - 7682 - 56

Ngược, đây là lần đầu ta làm ngược. Nội dung là ngược A Trừng, lúc sau sẽ làm Hi Thần

Đăng bởi: Abcnaruto

14038 - 1986 - 17

Ai fan Hi Trừng chắc cx biết đã có 1 video tên như thế trên youtube rồi. mình thấy nội

Đăng bởi: Abcnaruto

12291 - 1266 - 7

Đơn giản như tiêu đề