Truyện của Abcnaruto

Đăng bởi: Abcnaruto

42788 - 6466 - 56

Ngược, đây là lần đầu ta làm ngược. Nội dung là ngược A Trừng, lúc sau sẽ làm Hi Thần

Đăng bởi: Abcnaruto

10196 - 1495 - 17

Ai fan Hi Trừng chắc cx biết đã có 1 video tên như thế trên youtube rồi. mình thấy nội

Đăng bởi: Abcnaruto

9176 - 934 - 7

Đơn giản như tiêu đề