Truyện của Adelia_9112

Đoản văn

Writing

Đăng bởi: Adelia_9112

219630 - 15901 - 130

Hay hay không thì tuỳ theo từng người, nhưng nếu bạn cảm thấy không hay thì cũng đừng làm gì

Quotes

Writing

Đăng bởi: Adelia_9112

9361 - 976 - 86

Bạn muốn đọc quotes buồn? Quotes của tôi có thể khiến bạn hài lòng. Không thì cũng đừng nói