Truyện của Adelia_9112

Quotes

Writing

Đăng bởi: Adelia_9112

5258 - 621 - 67

Bạn muốn đọc quotes buồn? Quotes của tôi có thể khiến bạn hài lòng. Không thì cũng đừng nói

Đoản văn

Writing

Đăng bởi: Adelia_9112

151697 - 10689 - 94

Hay hay không thì tuỳ theo từng người, nhưng nếu bạn cảm thấy không hay thì cũng đừng làm gì