Truyện của Aikuro_Rukato

Đăng bởi: Aikuro_Rukato

666 - 66 - 10

Main là người saiyan cuối cùng và được goku và vegeta tìm thấy ở hành tinh lạ rồi main được