Truyện của Aikuro_Rukato

Đăng bởi: Aikuro_Rukato

2293 - 200 - 17

Main là người saiyan cuối cùng và được goku và vegeta tìm thấy ở hành tinh lạ rồi main được