Truyện của Aikuro_Rukato

Đăng bởi: Aikuro_Rukato

3302 - 282 - 18

Main là người saiyan cuối cùng và được goku và vegeta tìm thấy ở hành tinh lạ rồi main được