Truyện của Aiyashiju18

Đăng bởi: Aiyashiju18

151920 - 13206 - 71

Thể loại: bh, dị năng, isekai, futanari, np, nhất công đa thụ, incest, bất luân chi luyến, có H, HE,

Đăng bởi: Aiyashiju18

529 - 68 - 10

Vụn vặt, rời rạc, vỡ nát... Về những ngày xâu xé tâm can... Cũng như tôi đã nói, vĩnh viễn đợi người...

Đăng bởi: Aiyashiju18

63347 - 6110 - 34

Thể loại: bh, 1x1, đô thị tình duyên, futanari, H, cường x cường, HE, sinh tử văn Lưu manh quân nhân

Đăng bởi: Aiyashiju18

62706 - 7569 - 40

Bh, 1x1, futanari, có H, đô thị tình duyên, HE, sinh tử văn Lãnh tĩnh xinh đẹp có điểm bá

Đăng bởi: Aiyashiju18

56089 - 7350 - 37

Thể loại: bh, ngụy incest, vampire, xuyên không, futanari, cổ đại, mất quyền lực lịch sử, H, np, nữ phẫn