Truyện của Aiyashiju18

Đăng bởi: Aiyashiju18

171 - 10 - 8

Vụn vặt, rời rạc, vỡ nát... Về những ngày xâu xé tâm can... Cũng như tôi đã nói, vĩnh viễn đợi người...

Đăng bởi: Aiyashiju18

2047 - 287 - 5

Thể loại: bh, 1x1, đô thị tình duyên, futanari, H, cường x cường Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng

Đăng bởi: Aiyashiju18

64069 - 6262 - 41

Thể loại: bh, dị năng, isekai, futanari, np, nhất công đa thụ, incest, bất luân chi luyến, có H *Futanari: thể

Đăng bởi: Aiyashiju18

7263 - 1094 - 8

Thể loại: bh, ngụy incest, vampire, xuyên không, futanari, cổ đại, mất quyền lực lịch sử, H, np, nữ phẫn

Đăng bởi: Aiyashiju18

8043 - 936 - 9

Bh, 1x1, futanari, có H, đô thị tình duyên Lãnh tĩnh xinh đẹp có điểm bá đạo niên hạ công