Truyện của Alexfieero

Đăng bởi: Alexfieero

101 - 8 - 6

Lần đầu viết nên cấm ném gạch chọi đá nhé. Truyện này là thể loại hơi có chút kinh dị nên