Truyện của Alice_The_Black

Đăng bởi: Alice_The_Black

506 - 57 - 3

Phần II trước phần III và sau Phần I :>>>

|Artbook|~

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

62 - 5 - 4

Đừng vào hại mắt lắm đấy .

Creepypasta

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

5 - 3 - 4

Phần I trước Phần II và Phần III , mà teo bảo trước cả ba phần truyện.đều có khá nhiều