Truyện của Alice_The_Black

Đăng bởi: Alice_The_Black

562 - 58 - 3

Phần II trước phần III và sau Phần I :>>>

Creepypasta

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

7 - 7 - 4

Phần I trước Phần II và Phần III , mà teo bảo trước cả ba phần truyện.đều có khá nhiều

|Artbook|~

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

69 - 5 - 4

Đừng vào hại mắt lắm đấy .