Truyện của Alice_The_Madness

Đăng bởi: Alice_The_Madness

104 - 15 - 1

truyện kể về cô gái Harley cô không bao giờ biết cười hay nói chuyện với bất kì ai .

Đăng bởi: Alice_The_Madness

469 - 55 - 3

Phần II trước phần III và sau Phần I :>>>

|Artbook|~

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Madness

55 - 5 - 4

Đừng vào hại mắt lắm đấy .