Truyện của AllForKill1

Đăng bởi: AllForKill1

12681 - 1219 - 42

(Nói chung đây là bộ truyện theo hơi hướng giống với over lord nhưng thay vì vô đối thì main