Truyện của AllForKill1

Đăng bởi: AllForKill1

25274 - 2455 - 55

(Nói chung đây là bộ truyện theo hơi hướng giống với over lord nhưng thay vì vô đối thì main

Đăng bởi: AllForKill1

20 - 3 - 1

Cho vui thôi :)