Truyện của Allen0205

Đăng bởi: Allen0205

765 - 70 - 7

" Em yêu anh , yêu trọn những khuyết điểm của anh ! " " Vì yêu anh , đau khổ