Truyện của Allen0205

Đăng bởi: Allen0205

1498 - 153 - 11

" Em yêu anh , yêu trọn những khuyết điểm của anh ! " " Vì yêu anh , đau khổ