Truyện của AmamiyaYuki

Đăng bởi: AmamiyaYuki

43195 - 3478 - 25

Thể loại:Tống mạn,đồng nhân các thế giới,nam nữ cường,1vs1. Tác giả:Hà Thiên Thanh ---------------------------- Đôi lời t/g:Ta vì đọc tống mặc song xuyên

Đăng bởi: AmamiyaYuki

25894 - 3601 - 27

Vì tự nhiên hứng lên nên đào cái hố này,ai nhảy hố ráng chịu. Yu ko chịu trách nhiệm trị thương

Đăng bởi: AmamiyaYuki

21671 - 2314 - 14

Khụ khụ,bởi vì đã ra đi mất một cái hố,vì không cam lòng cho lên... . . . Ta đào thêm cái hố mạt

Đăng bởi: AmamiyaYuki

67754 - 11944 - 74

Hố đây hố đây,hố đã đào xong đây,mời mọi người cùng nhảy a ------------------------------------------------------------- Thể loại:Xuyên sách,hệ thống,tinh tế,anime,mạt thế,loli,không gian,Alien,nữ cường,1vs1 Tác

Đăng bởi: AmamiyaYuki

344206 - 33504 - 144

Ta lại đào thêm cái hố mạt thế nữa đây! Cùng nhau nhảy nào!!! ---------------------------------------------------------------- Thể loại: Xuyên không,hệ thống,nam cường nữ cường,mạt

Đăng bởi: AmamiyaYuki

63601 - 4344 - 43

Tác giả: Hà Thiên Thanh Số chương:chưa biết (^~^) Giới thiệu: Cô đường đường là một Băng thần đức cao trọng vọng nổi

Đăng bởi: AmamiyaYuki

78608 - 8734 - 84

Hố đã đào,ai thích thì nhảy vào nhé. Xin nói trước truyện này chẳng theo hình mẫu của truyện nào cả,sẽ