Truyện của AmamiyaYuki

Đăng bởi: AmamiyaYuki

11409 - 1773 - 29

Thể loại:nữ cường nam cường,phim kinh dị,tống mạn,tiểu thuyết,hệ thống. Giới thiệu: Đây là phần tiếp theo của Hệ thống tinh linh

Đăng bởi: AmamiyaYuki

107792 - 11065 - 89

Hố đã đào,ai thích thì nhảy vào nhé. Xin nói trước truyện này chẳng theo hình mẫu của truyện nào cả,sẽ

Đăng bởi: AmamiyaYuki

42012 - 4891 - 28

Vì tự nhiên hứng lên nên đào cái hố này,ai nhảy hố ráng chịu. Yu ko chịu trách nhiệm trị thương

Đăng bởi: AmamiyaYuki

57382 - 4618 - 29

Thể loại:Tống mạn,đồng nhân các thế giới,nam nữ cường,1vs1. Tác giả:Hà Thiên Thanh ---------------------------- Đôi lời t/g:Ta vì đọc tống mặc song xuyên

Đăng bởi: AmamiyaYuki

142391 - 20525 - 102

Hố đây hố đây,hố đã đào xong đây,mời mọi người cùng nhảy a ------------------------------------------------------------- Thể loại:Xuyên sách,hệ thống,tinh tế,anime,mạt thế,loli,không gian,Alien,nữ cường,1vs1 Tác

Đăng bởi: AmamiyaYuki

27162 - 2683 - 14

Khụ khụ,bởi vì đã ra đi mất một cái hố,vì không cam lòng cho lên... . . . Ta đào thêm cái hố mạt

Đăng bởi: AmamiyaYuki

414605 - 39444 - 148

Ta lại đào thêm cái hố mạt thế nữa đây! Cùng nhau nhảy nào!!! ---------------------------------------------------------------- Thể loại: Xuyên không,hệ thống,nam cường nữ cường,mạt

Đăng bởi: AmamiyaYuki

73063 - 4980 - 43

Tác giả: Hà Thiên Thanh Số chương:chưa biết (^~^) Giới thiệu: Cô đường đường là một Băng thần đức cao trọng vọng nổi