Truyện của AmyVuu

Đăng bởi: AmyVuu

582 - 17 - 3

Summary: "Tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, nhưng cũng không hẳn con người ta không bao

Đăng bởi: AmyVuu

242185 - 2241 - 52

. Tên truyện: Tổng giám đốc tôi không bán. . Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc. . Thể loại: Tình cảm, lãng

Đăng bởi: AmyVuu

2148325 - 27721 - 190

. Tên truyện: Người phụ nữ của tổng giám đốc. . Tác giả: Minh Châu Hoàn. . Thể loại: Tình cảm, lãng

Đăng bởi: AmyVuu

3576 - 51 - 10

. Tên truyện: Khách Đến Từ Nơi Nào. . Tác giả: Đinh Mặc. . Thể loại: truyện ngắn, trinh thám, tình cảm. .

Đăng bởi: AmyVuu

730 - 87 - 19

. Tên truyện: Bến xe. . Tác giả: Thương Thái Vi. . Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành. . Số chương: 19/19 .

Đăng bởi: AmyVuu

11492 - 242 - 61

. Tên truyện: Độc Gia Sủng Hôn. . Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi . Thể loại: ngôn tình. . Tình trạng

Đăng bởi: AmyVuu

14265 - 120 - 13

. Tên truyện: Hoá ra anh vẫn ở đây. . Tác giả: Tân Di Ổ. . Thể loại: Tình cảm, lãng mạn,

Đăng bởi: AmyVuu

585310 - 7807 - 200

. Tên truyện: Tổng giám đốc tôi không bán. . Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc. . Thể loại: Tình cảm, lãng

Đăng bởi: AmyVuu

4164 - 42 - 11

. Tên truyện: Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm. . Tác giả: Tâm Thường. . Thể loại: lãng mạn, quân nhân,

Đăng bởi: AmyVuu

2466 - 60 - 30

. Tên truyện: Thời niên thiếu tươi đẹp ấy. . Tác giả: Cửu Nguyệt Hi. . Thể loại: lãng mạn, tuổi thanh